logo circus zopaz

Jezelf zijn binnen een speels kader

Circus biedt een krachtig middel om met elkaar in verbinding te treden over alle oppervlakkige verschillen heen. Het maakt niet uit van welke stand je bent of welke kleur je hebt. De brede waaier aan mogelijkheden zetten vele mensen aan tot creativiteit en artistieke expressie.

Het gaat daarbij meer om het creëren van een sfeer, ruimte, vibe of omgeving dan om het presteren van iets concreets. Zowel de staat van de begeleiders, hun ervaring en inzichten, de eigenschappen van de kinderen, de relatie met organiserende instanties, de aard van de locatie en de natuur van de circustechnieken zelf spelen een belangrijke rol in het vervullen van een onvergetelijk avontuur.

Tijdens mijn eindwerk als student psychologie schreef ik over de combinatie van circus als therapie. Via de knop hieronder kun je een samenvatting downloaden met een werkmodel dat te voorschijn kwam uit de interviews die ik aflegde met mensen met ervaring op dit vlak.Creativiteit

Toen ik in Haiti werkte merkte ik iets heel belangrijks op. De kinderen speelden er heel harmonisch met elkaar met het weinige materiaal die ze hadden. Tijdens het touwtje springen telden ze om beurt hoeveel keer iedereen erover sprong. Dit was verweven in een liedje. In dit spel waren duidelijke sociale regels zoals ieder om beurt en iedereen zingt spontaan mee. 

Toen de westerse organisatie afkwam met heel wat spullen uit de winkels werden de kinderen plots kleine monstertjes die alles probeerden te bemachtigen. De harmonie was weg. Hier zag je duidelijk dat een overvloed aan brol echt niets bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en de sociale samenhang. 

Zelfverwezenlijking

In een veilig klimaat waar de kinderen zichzelf kunnen zijn, uitgedaagd worden, maar niet gedwongen worden te presteren naar bepaalde verwachtingen van buitenaf,  kan spontane creativiteit van binnenuit bij iedereen opwellen. De wijde variatie aan circustechnieken en de speelsheid van de activiteit maken dat de kinderen zichzelf vaak makkelijk ergens in kunnen vinden. Ook de leuke omkadering en voorbeelden waar ze naar opkijken maken hen vatbaar voor het circusvirus. Op deze wijze proberen we iedereen innerlijk te motiveren zonder daar een prestatiedruk bij op te leggen. Kinderen worden steeds gevoeliger en reageren op de werkelijke innerlijke drijfveren en de innerlijke staat van hun begeleiders.

Coördinatie: verbinding tussen linker en rechter hersenhelft.

Het is reeds bekend dat jongleren de verbindingen in de hersenen significant doen toenemen. Vooral dan de verbindingen tussen de motorische cortex en de visuele cortex (oog-hand coördinatie). Maar het blijft niet beperkt tot dat deel van de hersenen alleen. We leren vooral ook ons hele lichaam voelen en gebruiken. Een sterk bewustzijn van het eigen lichaam en dat van andere personen zijn 2 basisvereisten om vlot te leren. Zonder een goed vertrekpunt - zijn identiteit of zelfbesef - kan het kind niets leren over de omringende wereld. De ontwikkeling van het jonge kind steunt voornamelijk op lichaamsgewaarwordingen, de toenemende bewegingsmogelijkheden en de fysische en lichamelijke interactie met de ouders. (Laban 1948, Sherborne 1979 en Taeymans 1982)

Neem contact op

Heb je vragen over wat Circus Zopaz voor je kind kan doen? Wil je meer weten over onze workshops, initiaties of voorstellingen? geef ons een seintje, we horen graag van je.

Contact

circuszopaz@gmail.com
+32 496 30 88 00

Meer plezier op...